Juridiskie un lietvedības pakalpojumi

Juridiskie pakalpojumi

Konsultācijas un dokumentu sagatavošana saistībā ar uzņēmumu dibināšanu, likvidāciju, reorganizāciju, izmaiņām valdē, grozījumiem statūtos u.tml.


Lietvedības pakalpojumi

  • Uzņēmuma pārvaldes dokumentu sastādīšana atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām – iesniegumi, rīkojumi, izziņas, akti, līgumi u.c. lietvedības dokumenti.
  • Uzņēmuma personāla lietvedības kārtošana – darbinieku personas lietu noformēšana, darba līgumu, amata aprakstu, rīkojumu par atvaļinājumiem un komandējumiem sagatavošana un reģistrēšana.
  • Konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar pareizu dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.


Nodrošinām lielisku apkalpošanu, jo mēs kā sava darba prioritāti esam izvirzījuši apmierinātus klientus.
Sazināties ar mums